S H O W R O O M
Öppet vardagar
12.00-18.00

Skiffer

Skiffer är det är ett miljövänligt naturmaterial Den finns i många olika färger och strukturer. Det är viktigt att veta om den skiffer man önskar använda har den kvalitet som krävs. Till exempel frost tåligt mm. Användningsområde beklädnad till t.ex. vägg, öppen spis mm

Här presenterar vi bilder på ett antal skiffer.